Barn i barnehage

Antall barn med plass i kommunale, fylkeskommunale, statlige og private barnehager med statstilskudd. Datakilde: BASIL.