Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor

Brutto investeringsutgifter i grunnskolesektoren. Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektor (kontoklasse 0, artene (010-500) - 690 - 790), funksjonene 202,215,222, 223.