Gross investment expenditures, primary and lower secondary education

Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektoren (1000kr): Variabelen viser kommunens brutto investeringsutgifter til grunnskolesektoren. Brutto investeringsutgifter til grunnskolesektoren er kontoklasse 0, funksjonene (202, 215, 222, 223), artene [(010..501) - (690)] + kontoklasse 4, funksjonene (202, 215, 222, 223), artene [(010..500) - (690, 901)] Data er hentet fra kommuneregnskapet og regnskapene til kommunale foretak (KF), interkommunale samarbeider og interkommunale selskaper (IKS).