Elever

Antall elever i videregående opplæring, per 01.10, etter bostedsfylke. Inkluderer elever i alle skoler som er godkjente etter opplæringslovens bestemmelser, også private, statlige og kommunale. Elever i alternativ opplæring (AOLOV1) er med i elevtallet. Fagskolestudenter er ikke inkludert. Kilde: VIGO.