Elever og lærlinger som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år

Elever og lærlinger begynt i videregående opplæring for fem år siden, per 01.10, som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år. For fylkeskommunale skoler er også fagskoleutdanning inkludert. Teller: Elever og lærlinger som startet i videregående opplæring for fem år siden og som har fullført og bestått videregående opplæring med studie- eller yrkeskompetanse i løpet av 5 år (normert tid + mer enn normert tid). Nevner: Antall elever og lærlinger i videregående opplæring, per 01.10. For fylkeskommunale skoler er også fagskoleutdanning inkludert. Andel elever og lærlinger begynt i videregående opplæring for fem år siden, per 01.10, som har fullført og bestått videregående opplæring i løpet av fem år = ((Antall elever og lærlinger som startet i videregående opplæring for fem år siden og som har fullført på normert tid) + (Antall elever og lærlinger som startet i videregående opplæring for fem år siden og som har fullført på mer enn normert tid)) / Antall elever og lærlinger i videregående opplæring, per 01.10. Tallene er hentet fra statistikkbank 11914 Gjennomføring i videregående opplæring, der andelen elever og lærlinger som har fullført videregående opplæring på normert tid og andelen elever og lærlinger som har fullført videregående opplæring på mer enn normert tid er summert. Kilde: VIGO.