Ungdom 16-18 år i videregående opplæring

Andel personer 16-18 år, i videregående opplæring, per 31.12 samme år som elevtall (per 01.10). Fagskolestudenter og AOLOV0-elever inngår ikke i tallet. Data fra SSBs befolkningsstatistikk.