Elever per skole

Indikatoren viser gjennomsnittlig antall elever per fylkeskommunal videregående skole. For fylkeskommunale skoler er skoler med fagskoleutdanning inkludert. Elever per skole = (Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke)/(Videregående skoler) Teller: Elever i fylkeskommunal videregående opplæring, etter skolefylke. Tall per 1.10. Kilde: VIGO Nevner: Antall videregående skoler som er fylkeskommunalt eid, etter skolefylke, per 01.10. Som videregående skoler regnes skoler som har elever i videregående opplæring, og som har næring 85.310 (Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger) eller 85.320 (Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger) i Enhetsregisteret. Fagskoler med næring 85.410 i Enhetsregisteret er også inkludert. Kilde: VIGO, Enhetsregisteret.