Deltakere i yrkesfaglige utdanningsprogrammer

Indikatoren viser andelen av elever, lærlinger/lærekandidater og elever i fagopplæring i skole (vg3) i videregående opplæring som er i yrkesfaglige utdanningsprogram. Elever registrert med elevstatus "V" (voksne) er inkludert. Tallet omfatter ikke elever i alternativ opplæring som ikke er relatert til utdanningsprogram. Som yrkesfaglige utdanningsprogram regnes utdanningsprogram for bygg- og anleggsteknikk, elektrofag, design og håndverk, restaurant- og matfag, helse- og sosialfag, teknikk og industriell produksjon, medier og kommunikasjon (telles som studieforberedende f.o.m 2017), naturbruk, og service og samferdsel. Andelen elever, lærlinger/lærekandidater og elever i fagopplæring i skole (vg3) som er i yrkesfaglige utdanningsprogram = ((Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram)+(Lærlinger/lærekandidater i yrkesfaglige utdanningsprogram))/(((Elever i studieforberedende utdanningsprogram, bostedsfylke)+(Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram))+(Lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring, bostedsfylke))*100 Teller: Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram + Lærlinger/lærekandidater i yrkesfaglige utdanningsprogram, etter bostedsfylke, per 01.10. Kilde: VIGO. Nevner: Elever i studieforberedende utdanningsprogram + Elever i yrkesfaglige utdanningsprogram + Lærlinger/lærekandidater i videregående opplæring, etter bostedsfylke, per 01.10. Kilde: VIGO.