Byggesøknader innvilget

Antall byggesøknader innvilget i alt