Byggesøknader avslått

Antall byggesøknader avslått i alt