Andre virkemidler brukt i alt ved manglende oppfølging av pålegg

Andre virkemidler brukt i alt ved manglende oppfølging av pålegg