Behandlede søknader om opprettelse av grunneiendom

Antall behandlede søknader om opprettelse av grunneiendommer