Klager avgjort av statsforvalteren

Antall klager avgjort av statsforvalteren i alt