Behandlede søknader uten ansvarsrett

Antall behandlede søknader uten ansvarsrett