Behandlede byggesøknader i alt

Antall behandlede byggesøknader i alt