Ytes økonomisk sosialhjelp etter kommunale veiledende stønadssatser?

Ytes økonomisk sosialhjelp etter kommunale veiledende stønadssatser? (Ja/ Nei)