TV-lisens, avis, telefon inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn

Inngår TV-lisens, avis, telefon i den kommunale stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (Ja/ Nei)