Strøm og oppvarming inkludert i stønadssats for enslig mottaker uten barn

Er strøm og oppvarming inkludert i den kommunale stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (Ja/ Nei)