Klær/ sko inkludert i kommunal stønadssats for enslig mottaker uten barn

Er klær og sko inkludert i den kommunale stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (Ja/ Nei)