Innbo og utstyr inngår i stønadssats for enslig mottaker uten barn

Inngår utgifter til innbo og utstyr i den kommunale stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (Ja/ Nei)