Bolig- og innboforsikring inngår i stønadssats for enslig mottaker uten barn

Inngår bolig- og innboforsikring i den kommunale stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (Ja/ Nei)