Boutgifter inkludert i stønadssats for enslig mottaker uten barn

Inngår boutgifter (husleie) i den kommunale stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (Ja/ Nei)