Reiseutgifter inkludert i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn

Inngår reiseutgifter (bruk av offentlig kommunikasjon i forbindelse med daglige gjøremål) i stønadssatsen for enslig mottaker uten barn? (Ja/ Nei)