Benyttes statens veiledende retningslinjer som beregningsgrunnlag?

Ligger statlige veiledende retningslinjer (Arbeids- og sosialdepartementet) til grunn for kommunens veiledende st√łnadssatser? (Ja/ Nei)