Kontantstøtte holdes utenfor ved utmåling av stønad

Blir kontantstøtte holdt utenfor ved utmåling av stønad? (Ja/ Nei)