Barns inntekter holdes utenfor ved utmåling av stønad

Holdes barns inntekter utenfor ved utmåling av stønad? (Ja/Nei)