Barnetrygd holdes utenfor ved utmåling av stønad

Holdes barnetrygd utenfor ved utmåling av stønad? (Ja/ Nei)