Barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag

Barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag. Datakilde: BASIL.