Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag i forhold til totalt antall barnehager

Andel barnehager med åpningstid 10 timer eller mer per dag i forhold til totalt antall barnehager. Datakilde: BASIL.