Private veier det ytes kommunalt tilskudd til

Samlet lengde kilometer private veier kommunen yter tilskudd til. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.