Oppgradert eksisterende kommunal vei siste år

Antall km eksisterende vei som er oppgradert som følge av investeringstiltak. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.