Lyspunkt langs riks- og fylkesveier som kommunen betaler for

Antall lyspunkt langs riks- og fylkesveier. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.