Dekkelagt kommunal vei siste år

Antall km eksisterende vei som har fått nytt fast dekke siste år. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.