Antall km tilrettelagt for syklende siste år

Før opp antall km som er tilrettelagt siste år for syklende og som kommunen har ansvaret for. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.