Andel km tilrettelagt for syklende i prosent av alle kommunale veier

Indikatoren viser andelen km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for. Tilrettelagt for syklende: Total antall km som kommunen har ansvaret for. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel. Kommunale veier og gater: Samlet lengde kommunale veier og gater. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel.