Utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere

Indikatoren viser antall utstedte parkeringstillatelser for forflytningshemmede pr. 10 000 innbygger. Parkeringstillatelser: Antall parkeringstillatelser for forflytningshemmede som er utstedt av kommunen i alt ved utgangen av året, uavhengig av hvilket år utstedelsen ble foretatt. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel. Innbygger: Antall innbyggere i kommunene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.