Parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere

Indikatoren viser antall parkeringsplasser skiltet for forflytningshemmede per 10 000 innbyggere. Parkeringsplasser (HC): Totalt antall offentlig regulerte biloppstillingsplasser for forflytningshemmede (HC) som kommunen har ansvaret for. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel. Innbygger: Antall innbyggere i kommunene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.