Andel kommunale veier og gater uten fast dekke av alle kommunale veier

Indikatoren viser andelen kommunale veier og gater uten fast dekke. Kommunale veier og gater uten fast dekke: Samlet kommunal veilengde som har grusdekke. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel. Kommunale veier og gater: Samlet lengde kommunale veier og gater. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.