Andel kommunale veier og gater med belysning i prosent av alle kommunale veier

Indikatoren viser andelen kommunale veier og gater med gatebelysning. Kommunale veier og gater med belysning: Samlet lengde kommunale veier og gater med gatelys. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel. Kommunale veier og gater: Samlet lengde av kommunale veier og gater. Datakilde: Nasjonal vegdatabank i Statens vegvesen.