Antall km tilrettelagt for syklende og som er et kommunalt ansvar per 10 000 innb.

Indikatoren viser antall km tilrettelagt for syklende som kommunen har ansvaret for per 10 000 innbyggere. Tilrettelagt for syklende: Total antall km sykkelveier som kommunen har ansvaret for. Datakilde: KOSTRA-skjema 24 Samferdsel. Innbygger: Antall innbyggere i kommunene ved utgangen av året. Datakilde: SSBs befolkningsstatistikk.