Antall kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp

Antall kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp Antall kommuner som har knyttet til seg psykologkompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom ansettelse, kjøp eller samarbeid med andre kommuner (ja=1, nei =0). Psykolog er her definert som en person som har gjennomført profesjonsstudiet i psykologi og har offentlig godkjent autorisasjon.