Avtalte årsverk av psykologer innen kommunale helse- og omsorgstjenester per 10 000 innbyggere

Psykologer i den kommunale helse- og omsorgstjenesten per 10 000 innbyggere Avtalte årsverk for psykologer ansatt i den kommunale helse- og omsorgstjenesten per 10 000 innbyggere. (Inkluderer årsverk i KOSTRA funksjon 232,233, 234, 241, 253, 254, 256). Psykolog er her definert som en person som har gjennomført profesjonsstudiet i psykologi og har offentlig godkjent autorisasjon. Beregning: (Avtalte årsverk for psykologer / Befolkning i alt) * 10 000 Datakilde: A-ordningen og SSB befolkningsstatistikk.