Antall kommuner med jordmor via ansettelse, samarbeid eller kjøp

Kommuner som har ansatt egen jordmor, eller har organisert tilgang til svangerskapstjeneste ved jordmor gjennom samarbeid med andre kommuner eller kjøp (ja=1, nei=0).