Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året

Jordmødre per 10 000 fødte i løpet av året Avtalte årsverk for jordmødre i helsestasjons- og skolehelsetjenesten (KOSTRA-funksjon 232/næringskode 86.903) per 10 000 fødte i løpet av året. Beregning: (Avtalte årsverk for jordmødre / Fødte i løpet av året) * 10 000 Datakilde: A-ordningen og SSB befolkningsstatistikk.