Antall kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom

Kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom (antall): Tilbud om helsestasjon for ungdom er definert som at kommunen har helsestasjon for ungdom i egen kommune og/eller i samarbeid med en annen kommune. Variabelen er kartlagt i KOSTRA skjema 1, punkt 4-3-1 med følgende spørsmål: "Har kommunen/bydelen helsestasjon for ungdom?" (Ja/Nei) "Har kommunen/bydelen et samarbeid med andre kommuner/bydeler om helsestasjon for ungdom?" (Ja/Nei) (1= ja og 0 = nei)