Antall kommuner der innbyggere har tilgang til frisklivssentral

Antall kommuner hvor kommunens innbyggere har tilgang til frisklivssentral, enten i egen eller i en annen kommune.