Antall kommuner med egen frisklivssentral

Antall kommuner hvor kommunens innbyggere har tilgang til frisklivssentral i egen kommune (ja=1, nei=0).