Ergoterapeutårsverk per 10 000 innbyggere (khelse+omsorg)

Ergoterapeuter (kommunehelse + omsorg) (årsverk). Avtalte årsverk for personer med autorisasjon/utdanning. Inkluderer både ergoterapeuter som jobber i kommunen, som personlig næringsdrivende eller innen privat eller ideell sektor, med virksomhet registrert i kommunen innenfor helse- og omsorgsnæringene. Tallene viser situasjonen per tredje uke i november i statistikkåret. Avtalte årsverk per 10 000 innbyggere.