Andel kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent)

Andel kommuner med psykologkompetanse via ansettelse, samarbeid eller kjøp (prosent) Andel kommuner som har knyttet til seg psykologkompetanse i de kommunale helse- og omsorgstjenestene gjennom ansettelse, kjøp eller samarbeid med andre kommuner. Psykolog er her definert som en person som har gjennomført profesjonsstudiet i psykologi og har offentlig godkjent autorisasjon.