Andel kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom

Indikatoren viser andelen kommuner med tilbud om helsestasjon for ungdom. Tilbud om helsestasjon for ungdom er definert som at kommunen enten har helsestasjon for ungdom i egen kommune eller i samarbeid med en annen kommune. Indikatoren er kartlagt i KOSTRA skjema 1, punkt 4-3-1 med følgende spørsmål: Har kommunen/bydelen helsestasjon for ungdom? Ja/Nei Har kommunen/bydelen et samarbeid med andre kommuner/bydeler om helsestasjon for ungdom? Ja/Nei Andelen kommuner/bydeler med helsestasjon for ungdom = Antall kommuner/bydeler med helsestasjon for ungdom / Antall kommuner/bydeler * 100